[Logo] Skola-System
tlf. 86 16 77 07
Forside | Før-læse stadiet | Materialer |
Før-læse stadiet

Skola-systemet er baseret på den erfaring at skriftlige fejltyper er de samme - uanset om eleven er 7 eller 37 - dvs. såkaldte ordblinde laver de samme fejl som børn, der netop er startet i skole. Denne konklusion er baseret på sideløbende arbejde med netop børn fra første klasse og voksne læse- og staveretarderede og herudfra kan det antages at årsagerne til fejlene er de samme for børn og voksne.

Deleprøver

En væsentlig erfaring gjort igennem dette arbejde er at indlæringsmetoden er helt afgørende for en elevs mulighed for at lære at læse og stave og til at bestemme den optimale indlæringsmetode for en given elev benyttes deleprøver. Deleprøver er prøver, der har til formål at fastlægge om eleven er auditivt, visuelt eller motorisk indstillet, populært sagt om eleven lærer igennem ørerne, øjnene eller igennem skrivning.


Metoden

Hæftet Højre-venstre skelneøvelser, Lærerhæfte beskriver hvordan man bestemmer en elevs indlæringsmetode. Hertil hører Fortræningshæfte, højre-venstre skelneøvelser som indeholder øveark, der bruges i prøven. Disse to hæfter udgør, sammen med hæftet Motorisk træning, materialet, der kan betegnes som før-læse stadiet, dvs. de anvendes som indledning til den egentlige undervisning. Når elevens indlæringstype er bestemt, begynder den egentlige undervisning og vi anbefaler at der indledes med Klassebogen og Bogstavbogen. Selve undervisningen beskrives i detaljer i Lærervejledningen.

© 2007 Skola-System